Odpowiedzi ekspertów na pytania pacjentów i lekarzy - Czy po zażyciu bisfosfonianów doustnie wystarczy pozostawać na czczo jedynie przez 30 minut? Czy powstrzymanie się od posiłków przez czas dłuższy tzn 1 godzinę zwiększy ilość wchłoniętego leku?
Szukaj   
osteoporoza.pl > FAQ > Odpowiedzi ekspertów na pytania pacjentów i lekarzy > Czy po zażyciu bisfosfonianów doustnie wystarczy pozostawać na czczo jedynie przez 30 minut? Czy powstrzymanie się od posiłków przez czas dłuższy tzn 1 godzinę zwiększy ilość wchłoniętego leku?

Utwórz PDF Email Drukuj

Czy po zażyciu bisfosfonianów doustnie wystarczy pozostawać na czczo jedynie przez 30 minut? Czy powstrzymanie się od posiłków przez czas dłuższy tzn 1 godzinę zwiększy ilość wchłoniętego leku?

Data dodania:
czwartek, 26 lutego 2009

Odpowiedź

Sposób przyjmowania bisfosfonianów doustnie warunkowany jest ich farmakokinetyką. Bisfosfoniany charakteryzują się bardzo niską biodostepnoscią: wchłaniają się z przewodu pokarmowego tylko w niewielkim odsetku podanej dawki. Badania farmakokinetyczne wykazały, że alendronian wchłania się jedynie w 0.7% podanej doustnie dawki u kobiet i 0.6% u mężczyzn. Dodatkowo, podobnie jak naturalny pirofosforan, bisfosfoniany charakteryzują się znacznym powinowactwem do metali, w tym do wapnia, tworząc z nimi nierozpuszczalne kompleksy - stad konieczność stosowania leków na czczo, na pusty żołądek. Wykazano, ze obecność w żołądku jakichkolwiek pokarmów, innych leków, czy nawet popicie leku kawa lub sokiem owocowym zamiast woda powoduje znaczne ograniczenie wchłanialności. Warunkiem dostatecznej biodostępności bisfosfonianów jest wiec pozostawanie leku w pustym żołądku przez dostatecznie długi czas - określony w badaniach klinicznych I i II fazy na 1/2 godziny w przypadku alendronianu i rizedronianu stosowanych codziennie lub raz w tygodniu, a na 1 godzinę w przypadku ibandronianu stosowanego doustnie w dawce 150 mg raz w miesiącu. Potencjalnie, wydłużenie czasu powstrzymania się od posiłku do 1 godziny (w przypadku stosowania ALN lub RIS) mogłoby nieznacznie poprawić wchłanialność, jednak wobec braku wyników obiektywnych badan, nie ma racjonalnych podstaw do zalecania takiego postępowania. Wydłużanie czasu oczekiwania na posiłek ponad 1 godzinę wydaje się nieuzasadnione - nie tylko dlatego, ze po tym czasie leku już nie ma w żołądku i jest pasażowany dalej wzdłuż przewodu pokarmowego, ale także ze względu na kryterium jakości życia leczonych chorych.
Oświadczenie:
Informacje w dziale pytania/odpowiedzi Portalu mają wartość informacyjną i nie powinny decydować o sposobie leczenia. Portal i odpowiadający nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki medyczne, które mogły by wynikać z udzielonej informacji. Decyzje terapeutyczne podejmuje lekarz prowadzący pacjenta.
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2020.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl