Odpowiedzi ekspertów na pytania pacjentów i lekarzy - Czy uzasadnione jest stosowanie bisfosfonianów u młodych osób po złamaniu kości z opóźnionym zrostem kości, jeżeli wyniki badania densytometrycznego są prawidłowe?
Szukaj   
osteoporoza.pl > FAQ > Odpowiedzi ekspertów na pytania pacjentów i lekarzy > Czy uzasadnione jest stosowanie bisfosfonianów u młodych osób po złamaniu kości z opóźnionym zrostem kości, jeżeli wyniki badania densytometrycznego są prawidłowe?

Utwórz PDF Email Drukuj

Czy uzasadnione jest stosowanie bisfosfonianów u młodych osób po złamaniu kości z opóźnionym zrostem kości, jeżeli wyniki badania densytometrycznego są prawidłowe?

Data dodania:
czwartek, 26 marca 2009

Odpowiedź

Bisfosfoniany wykazują skuteczność antyzłamaniową u chorych z T-score -2.0. podawanie ich zatem u osób z prawidłowym BMD nie jest wskazane. Aczkolwiek można rozważać ich działanie prewencyjne ale nie ma to żadnej dokumentacji naukowej w tym zakresie. Współczesne badania wykazały ze bisfosfoniany nie maja ani pozytywnego ani negatywnego wpływu na zrost kostny.http://osteoporoza.pl/joomla/administrator/index.php#
Oświadczenie:
Informacje w dziale pytania/odpowiedzi Portalu mają wartość informacyjną i nie powinny decydować o sposobie leczenia. Portal i odpowiadający nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki medyczne, które mogły by wynikać z udzielonej informacji. Decyzje terapeutyczne podejmuje lekarz prowadzący pacjenta.
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2020.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl