Odpowiedzi ekspertów na pytania pacjentów i lekarzy - U osoby 78 letniej, dotychczas nie diagnozowanej w kierunku osteoporozy w rtg kręgosłupa opisano m.in. "cechy zaniku kostnego". Czy wykonywać w tym momencie badanie DXA kręgosłupa, choć u osób po 65 r.ż. zalecane jest raczej wykonanie badania w zakresie szyjki kości udowej? Czy wykonać jednocześnie badania w obu lokalizacjach (finansowo nie zawsze możliwe)
Szukaj   
osteoporoza.pl > FAQ > Odpowiedzi ekspertów na pytania pacjentów i lekarzy > U osoby 78 letniej, dotychczas nie diagnozowanej w kierunku osteoporozy w rtg kręgosłupa opisano m.in. "cechy zaniku kostnego". Czy wykonywać w tym momencie badanie DXA kręgosłupa, choć u osób po 65 r.ż. zalecane jest raczej wykonanie badania w zakresie szyjki kości udowej? Czy wykonać jednocześnie badania w obu lokalizacjach (finansowo nie zawsze możliwe)

Utwórz PDF Email Drukuj

U osoby 78 letniej, dotychczas nie diagnozowanej w kierunku osteoporozy w rtg kręgosłupa opisano m.in. "cechy zaniku kostnego". Czy wykonywać w tym momencie badanie DXA kręgosłupa, choć u osób po 65 r.ż. zalecane jest raczej wykonanie badania w zakresie szyjki kości udowej? Czy wykonać jednocześnie badania w obu lokalizacjach (finansowo nie zawsze możliwe)

Data dodania:
czwartek, 26 marca 2009

Odpowiedź

Optymalnym rozwiązaniem jest wykonanie badania DXA kręgosłupa i szyjki kości udowej. Badania wykonywane równocześnie są zdecydowanie tańsze niż wykonywane osobno. Jeżeli musimy wybrać jedno to zdecydowanie wybieramy szyjkę. Jest to tym bardziej zalecane, że pomiar w szyjce "neck" stanowi podstawę w obliczeniu 10-cio letniego bezwzglednego ryzyka złamania metoda FRAX: http://www.shef.ac.uk/FRAX/tool.jsp?locationValue=1
Oświadczenie:
Informacje w dziale pytania/odpowiedzi Portalu mają wartość informacyjną i nie powinny decydować o sposobie leczenia. Portal i odpowiadający nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki medyczne, które mogły by wynikać z udzielonej informacji. Decyzje terapeutyczne podejmuje lekarz prowadzący pacjenta.
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2020.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl