Informacja o nas
Informacja o nas
 • Zawartość Portalu 2014

 • Oferta dla Firm
 • Regulamin Polskiego Portalu Osteoporozy

 • Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
  POLSKIE TOWARZYSTWO OSTEOARTROLOGII

  Powstanie Towarzystwa

  Polskie Towarzystwo Osteoartrologii (PTOA) zostało powołane z woli członków Sekcji Osteoartrologii Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Walnym Zebraniu w dniu 31.08.1995. Inicjatorem powstania Sekcji Osteoartrologii PTL. był prof. dr hab. J. Badurski w 1987r.

  Celem działań Towarzystwa jest promowanie wiedzy i inspirowanie badań nad strukturą, metabolizmem i fizjologią kości i stawów. Członkami Towarzystwa są lekarze i naukowcy różnych dziedzin zainteresowani leczeniem, diagnostyką i badaniami naukowymi chorób kości i stawów. Działalność PTOA oparta jest na Statucie (dostępny na stronie). Towarzystwo jest wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000146060.

  Obecnie PTOA zrzesza 286 członków.

  Adres siedziby:

  ul. Kopernika 32
  31-501 Kraków
  tel. 12 430 32 09, fax 12 430 3217
  www.osteoporoza.pl
  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


  Zarząd Towarzystwa

  Zarząd, obecna kadencja (październik 2015 - wrzesień 2019)
  Przewodniczący – Czerwiński Edward
  Z-ca Przewodniczącego – Osieleniec Jolanta
  Skarbnik – Wójcik Bronisław
  Sekretarz – Amarowicz Jarosław
  członek – Badurski Janusz, Marcinowska-Suchowierska Ewa, Chlebna-Sokół Danuta

  Komisja Rewizyjna:
  Konstantynowicz Jerzy
  Berwecka Małgorzata
  Borowy Przemysław

  Działalność

  Od 20 lat PTOA wspólnie z Polską Fundacją Osteoporozy organizuje co dwa lata zjazdy naukowe, w których bierze udział 600-800 uczestników z kraju i zagranicy. Od 1997 zjazdy IX, X, XI, XII i XIII odbyły się w Krakowie. Od 2005 roku spotkania przyjęły formę Kongresów organizowanych tradycyjnie w Nowohuckim Centrum Kultury. Ostatni Kongres, organizowany we współpracy z Europejską Fundacją Osteoporozy i Chorób Mięśniowo-Szkieletowych odbył się we wrześniu 2015 roku.


  Organizowane Zjazdy:

     1. IX Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
        Kraków, 2-4.10.1997r.
     2. X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
        Kraków, 23-26.09.1999r.
     3. XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
        Kraków, 27-30.09.2001r.
     4. XII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
        Kraków, 9-11.10.2003r.
     5. I Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 6-8.10.2005
     6. II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 11-13.10.2007
     7. III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 24-26.10.2009
     8. IV Środkowo Europejski
  Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 29.09-01.10.2011
     9. V
  Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 20-21.09.2013
    10. VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków, 25-26.09.2015

  PTOA opracowywało i wydawało streszczenia prac zjazdowych od IX (1997) do XII (2003). Streszczenia XI Zjazdu były po raz pierwszy opublikowane w wersji angielskiej w Osteoporosis International. Wydawcą wersji polskiej XII Zjazdu jest Blackhorse Scientific Publishers, a wersji angielskiej ponownie Osteoporosis International. Streszczenia kongresowe do 2013 roku ukazywały się w ramach suplementu czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja. W 2015 wydano je sumptem Wydawnictwa Polskiego Portalu Osteoporozy.

  Dodatkowo Towarzystwo podjęło się organizacji Kursów mających na celu pogłębienie wiedzy uczestników w zakresie diagnostyki i leczenia osteoporozy. Podejmując dzieło Prof Badurskiego i Polskiej Fundacji Osteoporozy zorganizowano w Szczyrku (Orle Gniazdo) nastepujące spotkania:

  1. XIX Kurs i Warsztaty Zrozumienia, Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy, 29-31.03.2012
  2. Międzynarodowy Kurs IOF-ISCD. Podstawy Osteoporozy. Densytometria, diagnostyka i leczenie. 
      (XX Jubileuszowy Kurs Osteoporozy PFO i PTOA), 11-12.04.2014
  3. II Krajowy Kurs Osteoporzy dla Pielęgniarek i Personelu Medycznego, 11-12.04.2014 

  Działalność naukowa i organizacyjna


  Corocznie opracowujemy Kalendarz Zjazdów krajowych i zagranicznych, który otrzymują wszyscy członkowie. Uczestniczymy czynnie w zjazdach krajowych i zagranicznych. Kadra naukowa bierze udział w szkoleniach z zakresu osteoporozy organizowanych na terenie kraju.

  International Osteoporosis Foundation (IOF)

  W dniu 9.05.2002 PTOA zostało przyjęte do Komitetu Towarzystw Krajowych International Osteoporosis Foundation. Uczestniczymy w organizowanych zebraniach międzynarodowych. W 2015 roku Polskie Towarzystwo Osteoartrologii we współpracy z Europejską Fundacją Osteoporozy i Chorób MIęśniowo-Szkieletowych rozpoczęło starania o organizację Kongresu WCO-IOF-ESCEO w Krakowie w 2018 roku.

  Polski Portal Osteoporozy

  Wraz z Polską Fundacją Osteoporozy przygotowaliśmy Polski Portal Osteoporozy. Celem portalu jest gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o osteoporozie i schorzeniach narządu ruchu dla lekarzy i pacjentów. Obecnie dostępne są informacje o osteoporozie, streszczenia ze wszystkich zjazdów i Środkowo Europejskich Kongresów Osteoporozy i Osteoartrozy do roku 2015, tłumaczenia wybranych artykułów Lancet oraz wszystkie streszczenia Osteoporosis International. Ponadto umieszczane są linki do artykułów naukowych dostępnych online w systemie Open Access.

  W portalu można znaleźć również adresy przychodni leczenia osteoporozy – oraz umieścić informacje o swojej działalności. Portal oferuje bezpłatne konto e-mail oraz stronę www.

  Jak zostać Członkiem Towarzystwa


  Członkiem Towarzystwa może być lekarz lub osoba fizyczna zainteresowana osteoporozą i schorzeniami kości i stawów. Wypełnioną deklarację należy przesłać na adres siedziby:

  Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

  ul. Kopernika 32
  31-501 Kraków

  Składka członkowska wynosi 50zł rocznie, którą prosimy wpłacać na konto:

  Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
  ul. Kopernika 32, 31-501 Kraków

  Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
  Rynek główny 47, 31-013 Kraków
  42 1240 4689 1111 0000 5143 5606

 • Polska Fundacja Osteoporozy

  POLSKA FUNDACJA
  OSTEOPOROZY
   

  e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
  Prezes: Prof. Janusz E. Badurski
  Konto bankowe:
  Bank Śląski SA O/Białystok
  10501823-2250469620


       

  ul. Waryńskiego 6/1
  15-461 Białystok
  Tel/Fax: +48(85)744-54-40
  Regon 050055137
  NIP 542-19-76-675

© Polski Portal Osteoporozy 2003-2019.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl