Archiwum Kongresów PTOA
Archiwum Kongresów PTOA
 • VI Kongres OP i OA 2015
  VI Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 25-26.09.2015.

  Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation.

  Program naukowy Kongresu składał z się 58 referatów (podzielonych na 13 sesji) oraz 44 plakatów. Tematy obejmowały najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia i diagnostyki osteoporozy i osteoartrozy.

  W tym roku przyznano dwa medale Zasłużonych dla Polskiej Osteoartrologii, które otrzymali Prof. J-Y. Reginster oraz Prof. R. Lorenc
 • V Kongres OP i OA 2013
  V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 20-21.09.2013.

  Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation i wparciu finansowym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Program naukowy Kongresu składał z się 51 referatów (podzielonych na 12 sesji) oraz 37 plakatów. Tematy obejmowały najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia i diagnostyki osteoporozy i osteoartrozy.

  W tym roku przyznano dwa medale Zasłużonych dla Polskiej Osteoartrologii, które otrzymali Prof. SE Papapoulos oraz Prof. E. Czerwinski.
 • IV Kongres OP i OA 2011
  IV Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 29.09-01.10.2011.

  Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation i Honorowym Patronatem Ministerstwa Zdrowia.

  Na program Kongresu złożyło się 58 referatów oraz 46 plakatów. Tematy obejmowały najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia i diagnostyki osteoporozy i osteoartrozy.

  W tym roku świętowaliśmy 25-lecie Polskiej Osteoartrologii i 20-lecie Polskiej Fundacji Osteoporozy.


 • III Kongres OP i OA 2009
  III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009

  Kongres organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation i Honorowym Patronatem Ministra Zdrowia - Ewy Kopacz.

  Na program Kongresu składa się 55 referatów oraz 70 plakatów. Tematy obejmują najnowsze zagadnienia z zakresu patogenezy, leczenia osteoporozy i osteoartrozy.
 • II Kongres OP i OA 2007
  II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy organizowany pod auspicjami International Osteoporosis Foundation odbył się w Krakowie w dniach 11-13.10.2007.

  W Kongresie uczestniczyło 815 lekarzy w tym 120 z zagranicy. W ciągu 3 dni obrad zostały przedstawione 52 wykłady oraz 51 plakatów. Tematyka obejmowała najistotniejsze zagadnienia z zakresu osteoporozy (OP) i osteoartrozy.

  Najważniejsze wydarzenia z Kongresu zamieszczono w sprawozdaniu:
  /www.osteoporoza.pl/index.php?m=news&id=1525

  Zdjęcia dostępne w Fotogalerii Kongresów.

 • I Kongres OP i OA 2005

  W dniach 6-8.10.2005 w Krakowie odbył się I Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy.

  Zdjęcia dostępne w Fotogalerii Kongresów

 • XII Zjazd PTOA I PFO 9-10.11.2003

  XII Kongres Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy,  Kraków, 9-11.10.2003
  Honorowy patronat: Minister Zdrowia prof Leszek Sikorski
  Kongres pod auspicjami International Osteoporosis Foundation

  700 uczestników, 63 wykłady, 62 plakaty
  Program naukowy i streszczenia prac opublikowano w czasopismach:
  Postepy Osteoartrologii 2003, supl. 1, 14, S1-S84
  Osteoporosis Int. 2003, vol. 14, supl. 6; S1-S40

  Fotogaleria Kongresu

 • XI Kongres PTOA i PFO, 27-30.09.2001

  XI Kongres Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy,  Kraków, 27-30.09.2001
  Honorowy patronat: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwasniewski
  Kongres pod auspicjami International Osteoporosis Foundation

  820 uczestników, 55 wykładów, 108 plakatów

  Fotogaleria Kongresu

 • X Sympozjum PTOA i PFO 23-26.09.1999

  X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy,  Kraków, 23-26.09.1999
  Honorowy patronat: Prorektor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof Stanisław Konturek

  485 uczestników, 73 wykłady, 78 plakatów
  Streszczenia prac:

  Druk i oprawa - Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - do ściągnięcia w pdf

  Fotogaleria Sympozjum

 • II Krakowskie Sympozjum. Kraków 1995
  II Krakowskie Sympozjum

  Osteoporoza w życiu, praktyce i teorii

  Kraków 30.09-01.10.1995


  REFERATY

  Referaty w załączniku pdf.
 • I Krakowskie Sympozjum Szkoleniowe 19.09.1994

  I Krakowskie Sympozjum Szkoleniowe
  "OSTEOPOROZA patogeneza - Diagnostyka - Leczenie"

  Honorowy patronat: Rektor Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego prof Andrzej Szczeklik

  300 uczestników, 9 wykładów

  Fotogaleria Sympozjum
© Polski Portal Osteoporozy 2003-2019.
portal@osteoporoza.pl - www.osteoporoza.pl